Sunday, 26/09/2021 - 19:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lãng 1
CÔNG KHAI CƠ SỞ GDPT
Bài tin liên quan

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020/

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 -2020

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học;

Thực hiện Hướng dẫn số 349/PGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học của trường. Trường Tiểu học Yên Lãng 1 xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1);

- Tham mưu với địa phương; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể địa phương trong công tác PCGD-XMC;

- Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về PCGD-XMC, phát triển giáo dục và thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp;

- Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh: 7h30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2019

2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Yên Lãng 1.

3. Thành phần tuyển sinh:

- Ban tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Trần Thị Phương Loan

- Hiệu trưởng

- Trưởng ban

2. Bà Hoàng Thanh Hải    

- Phó hiệu trưởng

- Phó ban

3. Bà Lê Thị Ngọc

- Giáo viên

- Ủy viên

4. Bà Đặng Thị Hương

- Giáo viên

- Ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Hồng

- Giáo viên

- Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Lý

- Giáo viên

- Ủy viên

7. Bà Lê Thị Mến

- Giáo viên

- Ủy viên

8. Bà Bùi Thúy Vui

- Giáo viên

- Ủy viên

9. Nguyễn Thị Thu Hồng

- Giáo viên

- Ủy viên

10. Nguyễn Thị Nhung

- Giáo viên

- Ủy viên

11. Nguyễn Thị Nội

- Giáo viên

- Ủy viên

12. Lê Thị Phúc

- Giáo viên

- Ủy viên

13. Bà Bùi Thanh Hoa

Y tế

- Thư ký

3. Nội dung tuyển sinh:

* Nhận hồ sơ của trẻ lớp 5 tuổi (do trường Mầm non cung cấp) gồm:

- Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ;

- Giấy khai sinh (bản sao hoặc foto công chứng từ bản gốc);

- Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình Mẫu giáo 5 tuổi;

- Hồ sơ khuyết tật (nếu có).

- Danh sách trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã (kể cả số trẻ đi học trái tuyến);

- Danh sách trẻ hoàn thành chương trình Mẫu giáo 5 tuổi tại trường (theo mẫu đính kèm);

- Danh sách trẻ 5 tuổi trên địa bàn khác đến học tại trường.

* Nhận học sinh:

- Trường Tiểu học nhận bàn giao toàn bộ số trẻ 5 tuổi từ trường Mầm non.

- Nhà trường tiếp nhận toàn bộ số trẻ của lớp 5 tuổi vào lớp 1.

*  Đối với trẻ đã hoàn thành chương trình Mẫu giáo 5 tuổi nếu có nguyện vọng chuyển đi học nơi khác thì trường Tiểu học sẽ lập vào danh sách tuyển sinh lớp 1 của năm học 2019-2020 sau đó giới thiệu và làm thủ tục chuyển trường theo đúng quy định.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2013

- Số lớp tuyển: 05                           - Số trẻ trên địa bàn: 147

5. Duyệt tuyển sinh với phòng GDĐT

5.1. Thời gian: Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2019

5.2. Hồ sơ duyệt tuyển sinh gồm:

- Giấy khai sinh (bản sao hoặc foto công chứng từ bản gốc);

- Danh sách trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn (cả trẻ học trái tuyến);

- Danh sách học sinh tuyển vào lớp 1 năm học 2019-2020.

- Danh sách trẻ 6 tuổi trên địa bàn khác đến học tại trường;

* Hồ sơ tuyển sinh lớp 1 được lập thành 2 bộ và đóng quyển (trừ giấy khai sinh). Gửi 3 danh sách trên theo bản mềm về hòm thư của Tổ tiểu học ngày 04/6/2019.

6. Ngày tập trung đón học sinh và nhận lớp: 7 giờ 30 phút ngày 01/8/2019

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh (có danh sách kèm theo)

- Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường từ ngày 15 tháng 05 năm 2019.

Trên đây là Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1, năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Yên Lãng 1, yêu cầu các đ/c CBGV-NV trong đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Website trường;

- Lưu: VP.

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hải

 

 

 

 

Tác giả: Trần Thị Phương Loan
Nguồn: Các hoạt động của trường
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 161
Tháng 09 : 5.125
Năm 2021 : 15.330